FŔRMACS i DROGUES a la SOCIETAT ACTUAL 

 

 

Breus Orígens Histňrics Els Fŕrmacs Avui Models d'absorció
Alcohol Antidepressius Terapies alternatives
Dopatge Barbiturics Cannabis
Pastilles  

 

 

 

 

tornar