FÀRMACS i DROGUES

a la 

SOCIETAT ACTUAL

Dr. Eduard Bardají - Prof. TU. Química Orgànica.

Departament de Química - UdG.

Curs 2008-2009

segon semestre

Presentació del curs

Llistat d'estudiants

Continguts / Temari

Avaluació / Exposicions d'alumnes

tornar