FÀRMACS i DROGUES a la SOCIETAT ACTUAL  2002 - Dr. E. Bardají

 

ELS FÀRMACS AVUI

 

El coneixement empíric acumulat per par de les diverses civilitzacions ens ha portat fins al moment actual. Avui en dia el com i el perqué de l'activitat d'un principi curatiu, fàrmac, no representa un problema filosòfic. La tecnología permet o permetrà coneixer el funcionament de tots els processos fins al nivell molecular més bàsic. Avui sabem que l'activitat d'un fàrmac es coneguda, tant sols cal llegir alguns prospectes de medicaments d'ùs comú.

 

A finals del s. XIX i inicis del s. XX es va començar a entendre que els fàrmacs actuaven sobre objectius concrets dins l'organisme.

Objectius propis del mateix organisme o que tant sols hi son presents.

 

El PROGRES EN EL CONEIXEMENT DELS MECANISMES d'acció, lligat al progrés en el coneixement del funcionament bioquímic tant del cos com dels patogens que ens afecten, han permés avançar en l'estudi dels fàrmacs.

Intentaré donar una visió simple de la complexitat de la qüestió.

 

FÀRMACS - RECEPTORS - FUNCIONS

Hi ha potser tres grans àmbits pel que fa a fàrmacs i mecanismes d'acció:

1. El coneixement dels mecanismes d'acció de les substàncies que podem classificar com a conegudes, antigues o recents. El coneixement de com funcionen fàrmacs que ja sabem que tenen efectes propis.

ESTUDI DETALLAT DELS MECANISMES D'ACCIÓ.

2. El coneixement de problemes (malalties) o processos sobre els quals voldriem interferir pero no comptem encara amb el fàrmac adïent.

RECERCA DE NOUS FARMACS

3. El desconeixement de aquells mecanismes sobre els quals podriem actuar per atacar problemes que encara no tenen solució.

DESCOBRIMENT DE NOUS OBJECTIUS(GENOMA).

 

 

PROGRES EN EL CONEIXEMENT DELS MECANISMES BIOQUÍMICS: RECEPTORS - FUNCIONS

 

QUÉ ÉS UN RECEPTOR? o OBJECTIU - DIANA?

COM ESTUDIAR LA INTERACCIÓ FARMAC RECEPTOR?

1. UNIÓ AL RECEPTOR

 

2. CULTIUS CEL·LULARS QUE EXPRESSEN RECEPTORS ALIENS.

 

3. ESTUDI  DELS EFECTES POSTERIORS A LA INTERACCIÓ FARMAC RECEPTOR.

Referent a l'experimentació animal:

  • ES NECESSÀRIA? TOXICITAT

  • ÉS ÚTIL?

  • ÉS ADEQUADA?

 

  • ACTIVITAT REAL.

  • INCOMPATIBILITATS, efectes secundaris.

  • FACTORS ADME, Formulació de medicaments.

 

RECERCA DE NOUS FÀRMACS

DISSENY BASAT EN ESTRUCTURES ANTERIORS, MODIFICACIÓ DE PRODUCTES DE REFERENCIA:

1. PENICIL·LINA:

2. AAS:

 

SÍNTESI DE NOVES MOLECULES

AILLAMENT DE NOUS PRODUCTES NATURALS

 

ANÀLISI DEL GENOMA.

 

tornar