FÀRMACS i DROGUES a la SOCIETAT ACTUAL 

MODELS D’ABSORCIÓ DE MEDICAMENTS

Els fàrmacs per poder actuar sobre uns objectius concrets primer físicament hi han d'arribar. Aixó vol dir que cal estudiar tots els factors implicats amb el pas d'una substància dins l'organisme: com s'absorbeix, com es distribueix, si es metabolitza a altres compostos i finalment com s'elimina del cos.

La majoria dels medicaments son preparats que s'administren per via oral. La major part de l'absorció de compostos del tracte digestiu a la sang té lloc a la mucosa intestinal per diversos mecanismes:

Mecanismes d'absorció intestinal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada fàrmac s'absorbeix d'una forma característica. El coneixement d'aquests processos  permet establir les dosis per a cada medicament.

L'estudi d'aquests factors implica l'utilització d'animals i també l'assaig en humans a nivell clínic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilització de cultius celulars específics pot permetre l'estudi dels processos d'absorció  en models in vitro.

 

 

 

 

 

tornar