SÍNTESI ORGÀNICA - QUÍMICA  - FC-UdG. Dr. E. Bardají

L'assignatura de Síntesi Orgànica s'imparteix durant el primer semestre i l'objectiu central és l'estudi dels métodes d'anàlisi retrosintètica i la seva aplicació a la síntesi de compostos orgànics.

Els blocs temàtics que s'estudien són:

        Avaluació i Bibliografía :  veure web FC / programa asignatura.

tornar