SÍNTESI ORGÀNICA - QUÍMICAFC-UdG. Dr. E. Bardají

INTERCONVERSIÓ DE GRUPS FUNCIONAL

Tema 4.1 Tema 4.2 Tema4.3

Moltes reaccions orgàniques permeten modificar grups funcionals. Sense ser un resum exhaustiu la figura següent integra les principals transformacions estudiades en cursos anteriors:

 

tornar