SÍNTESI ORGÀNICA - QUÍMICA - FC-UdG. Dr. E. Bardají

PROTECCIÓ FUNCIONAL EN SÍNTESI ORGÀNICA

 

  Tema 3.1 Tema 3.2  
  ALCOHOLS ALDEHIDS i CETONES  
  FENOLS ACIDS CARBOXILICS  
  TIOLS AMINES  
  DIOLS  ALQUINS  

 

 

 

tornar