INFORMACIÓ i DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA- MASTERS -UdG      Dr.E.Bardaji

ANUNCIS           

 En aquesta web hi han els continguts teòrics del curs,  els exercicis es gestionen a través de la Meva UdG pels estudiants amb accès a la Meva UdG.

Els estudiants sense accès a la Meva UdG trobaran els qüestionaris al quadre de sota i els han d'enviar via email.

 

PROFESSORS:     e-mails:       despatxos   
Dr. Eduard Bardají eduard.bardaji@udg.edu  216 -C1- FC
Dra Marilós Balaguer marilos.balaguer@udg.edu  
Dr. Josep Calbó josep.calbo@udg.edu  

MATERIAL DEL CURS:

QUESTIONARIS, PROGRAMACIÓ i AVALUACIÓ : veure la Meva UdG o obrir el document.

TEMARI i MATERIALS de LECTURA del CURS:

 Introducció

 Fonts Primàries

Articles científics.

Patents

Fonts Secundàries

Internet

 

web of science

EXERCICIS (Q1 a Q9)

TORNAR