INFORMACIÓ i DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA - FC-UdG -  Dr. E. Bardají

 

FONTS PRIMÀRIES

Les fonts primàries tenen diversos formats. Les més abundants són les REVISTES CIENTÍFIQUES, on s'hi publiquen artícles científics que aporten nova informació basada en la experimentació pràctica o teòrica. Altres publicacions de tipus primari son: patents, tesis doctorals, publicacions oficials (govern, normes), actes de congressos, informes tècnics i altre documentació generada a nivell tècnic o comercial.

 

REVISTES CIENTÍFIQUES

Les revistes científiques en format paper o electrònic són, amb les patents, el principal medi de comunicació d'informació nova en algun sentit.

Els articles científics, en funció del tipus de revista, poden correspondre a diversos formats:

 1. Títol.
 2. Autors i adreces. 
 3. Dates de recepció i/o revisió i/o acceptació de l'article.
 4. Abstract o summari o resum.
 5. Introducció.
 6. Matèrials i Mètodes.
 7. Part Experimental
 8. Resultats.
 9. Discussió.
 10. Conclusions.
 11. Bibliografia.
 12. Agraïments.

Per altra banda, les revistes poden estar enfocades a publicar diferent tipus d'informació:

 

 

 

 

 

* L'INSTITUTE for SCIENTIFIC INFORMATION ISI, es dedica a catalogar i classificar les revistes científiques (consulta a través de Web Of Knowledge), també representa un marc dins el qual avaluar la qualitat de la ciència que es publica i és una referència a tot el món.

* Les revistes de qualitat tenen un sistema expert, objectiu i anònim de revisió dels articles previament a al seva publicació, el denominat "peer review", i que funciona com un control de qualitat del que es publica a cada revista. Els índex "impact factor", "citation half-life", "cited half-life" permeten establir un rànking de rellevància social de la ciència que és publica. Les classificacion són d'àmbit multidisciplinar, d'àmbit i per sectors (veure classificació de revistes a la ISI).

* El nom de les revistes i la forma de citar-les es important alhora de poder ordenar i trobar la informació. Totes les revistes tenen un nom COMPLET i un nom ABREUJAT (full vs. short name; long and short format). En aquest sentit cal consultar aquest detall a les diferents revistes de la ISI.

* Llistat de revistes del curs: ===> x

* Altres publicacions de tipus primàri són: 

PATENTS

TESIS DOCOTORALS

LLIBRES o MONOGRAFIES

INFORMES TÈCNICS, REPORTS

ACTES DE CONGRESSOS, PROCEEDINGS

La informació que es tracta en congressos, conferències i reunions científiques es recull en molts casos en forma de publicació. Algunes revistes científiques dediquen un numero o suplement a publicar els resums o abstracts de totes les aportacions (comunicacions orals o posters) al congres . Moltes societats que organitzen els congressos, conferencies, reunions, etc, publiquen en format llibre els abstracts i resums que molt freqüentment es diuen "Proceedings of the................".

RECULLS TÈCNICS-COMERCIALS

INFORMES TÈCNICS i PUBLICACIONS OFICIALS

Els informes tècnics (reports) són publicacions que contenen els resultats d'investigacions sobre un tema, realizades per un departament oficial ( inicialment provenen dels informes dels governs US, UE, etc...,  i es publiquen normalment sota un format monogràfic. La NASA, el NTIS, el CERN, l'ESA, l'ESRO, OCDE, CEC, CORDIS són exemples d'institucions productores d'aquests tipus d'informes. Les publicacions de govern són fonts oficials que impliquen legislació o normativa i per tant són importants sobretot pel que fa a aspectes relacionats amb industria i medi ambient.

NORMES

Dins l'àmbit de la producció industrial hi ha un conjunt de normes que marquen especificacions de disseny, tipus de procés, composició, producció i altres caracteristiques dels productes industrials. Estan dictades per organitzacions d'àmbit nacional o internacional, i el seu compliment pot ser obligatori o opcional.

Exemples: ISO, AENOR, ASTM, DIN, etc.

tornar