INFORMACIÓ i DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA - FC-UdG -  Dr. E. Bardají

 

INTRODUCCIÓ

La informació científica la podem classificar en dos grans grups:

Es per aixó que les fonts d'informació es classifiquen en: FONTS PRIMÀRIES i FONTS SECUNDÀRIES. Així, des de una perspectiva pràctica, hi han dos blocs: les fonts que aporten "nova informació" i les fonts que tracten informació existent ja donada a conèixer ànteriorment.

Els canals de comunicació de nova informació són orals o documentals: 

La documentació científica en sentit ampli és una tasca obligada per trobar informació previa al desenvolupament de qualsevol tipus de treball:

 

tornar al temari