QUÍMICA ORGÁNICA

el nom dels compostos orgànics: nomenclatura

l'estructura dels compostos orgànics: alcans i conformacions

estereoquímica bàsica

projeccions
atropoisomers
assignació de configuracions   R/S  o Z/E
 

 

back to menu