DOCTORAT . CURS DE QUÍMICA MÈDICA.

Curs 2003-2004

CURS DE DOCTORAT : QUÍMICA MÈDICA

COORDINACIÓ:       Dr Eduard Bardají,        eduard.bardají@udg.es,      http://fc.udg.es/~dqebr

CONTINGUTS i PROGRAMACIÓ

BLOC 1. INTRODUCCIÓ, GENERALITATS i PRESPECTIVES

PROFESSOR/S

Dr Eduard Bardají

eduard.bardaji@udg.es

Continguts

Introducció i generalitats.                   Articles

Dies, horari, lloc:

13 de maig, de 17 a 19 h, aula FC: 

BLOC 2. DISSENY i SÍNTESI DE FÀRMACS

PROFESSOR/S

Dr. Antonio Delgado. Profesor Titular de la Universidad de Barcelona. Facultad de Farmacia.  Unidad de Química Farmacéutica (Unidad Asociada al CSIC)

adelgado@cid.csic.es

Continguts

  1. ¿Cómo actúan los fármacos?. Propiedades físico-químicas e interacción con las dianas biológica.

  2. Metabolismo de los fármacos. Predicción de procesos metabólicos y fármacos biorreversibles

  3. Estrategias de diseño en la búsqueda de nuevos fármacos

  4. Síntesis de fármacos: Introducción a la química combinatoria

Dies, horari, lloc:

27 de maig , 3,10,17 juny, de 17 a 19 h, aula FC.

BLOC 3 AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT FARMACOLÒGICA

PROFESSOR/S

Dr Eduard Bardají

eduard.bardaji@udg.es

Continguts

Neurotransmissions: introducció, potencials de membrana i ions.Tipus de receptors. Sistemes d'acoblament. Segons missatgers.Mètodes i tècniques in vitro d'estudi de la interacció fàrmac-receptor: Bioassaig i binding.

Mètodes i tècniques in vivo d’avaluació de l’activitat farmacològica.

                                      Articles

Dies, horari, lloc:

22 i 29 de juliol

BLOC 4 FARMACOCINÈTICA i METABOLISME.

PROFESSOR

Dr. Tolo Simonet

bartolome.simonet@udg.es

Continguts

Farmacocinètica i metabolisme dels fàrmacs.

Dies, horari, lloc:

24 juny, 1, 8, 15 juliol, de 17 a 19 h, aula FC.

BLOC 5. INTERACCIONS i TOXICITAT

PROFESSOR

Dr.Mauri (Nefrologia).

nefrologia@htrueta.scs.es

Continguts

Interaccions i toxicitat nefrològica.

Dies, horari, lloc:

 17 de maig, aula de nefrologia, Hospita Trueta, 17 a 19 h.

TORNAR