CURS DE QUÍMICA MÈDICA.

Curs 2003-2004

Itinerari: Ciències de la salut

Contingut: Fonamental  

Nombre de crèdits: 3  

Caràcter: Optatiu

Descriptor:

Estudi de les principals famílies de compostos actius i dels tipus de interaccions amb els seus receptors biològics.  Síntesi i disseny de fàrmacs. Farmacocinètica. Toxicitat dels fàrmacs. 

Professorat:   Veure taula de programació.

resum sessions: totes les sessions son de 17 a 19,30h.

BARDAJI introducció 13 de maig aula FC
MAURI nefrotoxicitat 20 de maig a les 17 h aula servei nefrologia - H. Trueta
DELGADO sintesi i disseny 27 de maig , 3,10,17 juny aula FC
SIMONET farmacocinètica 24 juny, 1, 8, 15 juliol aula FC
BARDAJI activitat farmacològica 22, 29 juliol aula FC

Avaluació: treball i test. 

TORNAR