EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA II - QUÍMICA ORGÀNICA  - FC- UdG

 

Preparació de 1,5-difenil-1,4-pentadien-3-ona.

 

procediment

full de dades

tornar