EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA II - QUÍMICA ORGÀNICA - FC- UdG

 

Preparació de 5-fenil-2,4-pentadienoat d'etil (R. Wittig).

etapa 1          etapa 2       etapa 3

full de dades

tornar