CAROTENS / CAROTENOÏDES

De forma similar a la formació d'unitats C30  per conjugació de dos unitats de C15,  els carotenoïdes de C40 es formen per un mecanisme similar a partir de dos unitats C20 de geranilgeranil pirofosfat.

L'extrem de la cadena de LICOPÈ es tanca donant dos tipus d'anells : alfa i beta; aquests alhora evolucionen per donar altres sistemes.

  

Apart de la varietat de compostos amb propietats colorants resultants de la variació en el tipus d'anell terminal, els carotens condueixen a altres productes naturals d'interés per degradació i posterior modificació de la seva estructura.

tornar          següent