AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA - Dr. Eduard Bardají

EXERCICIS PROPOSATS full nº 2         -    TORNAR

Per cada exercici: cal explicar el mecanisme, completar els productes i/o estudiar l'estereoquímica del procès.