AMPLIACIÓ de QUÍMICA ORGÁNICA - Dr. Eduard Bardají

programa, objectius, avaluació.
principals temes del curs:
introducció a l'estudi dels mecanísmes de les reaccions orgàniques
formació i reactivitat de carbonis nucleofils per generació d'enolats i intermedis relacionats
formació i reactivitat  de carbonis nucleofils per generació d'ilurs de fòsfor i sofre
aplicacions del organoborans
aplicacions del compostos organometal·lics
reducció - oxidació
reaccions de ciclació, transposició i relacionades
quimioselectivitat en les reaccions orgàniques
grups protectors
productes naturals: generalitats
problemes

TORNAR