SÍNTESI ORGŔNICA - QUÍMICA - CURS 2001-2002 - FC-UdG. Dr. E. Bardají

TEST-2                                 tornar

Objectiu sintčtic: dos anells condensats de 5 i 6 membres, amb un grup carboxil, una amina 3ia i  un alcohol benzoilat.

Principals relacions funcionals:

Esquelets base: hidroxinitril amb anima benzilada.