PROJECCIONS DE NEWMAN

Les projeccions de Newman permeten fer un anàlisi conformacional enllaç a enllaç.

      

 

 

back to menu