ISOPRENOIDES

Terpens, esteoïdes i carotenoïdes tenen el seu origen en  precurssors de cinc atoms que comparteixen esquelet carbonat amb l'hidrocarbur isoprè. D'aqui el terme isoprenoide.

Els pirofosfats de dimetilal·lil i d'isopentenil s'originen a partir de l'àcid mevalònic.

També a partir de la ruta seguent:

Els pirofosfats de dimetilal·lil i d'isopentenil s'acoblen cap-cua per donar els precurssors dels terpens.

 

MONOTERPENS

Precursors:

 

Monoterpens acíclics:

Monoterpens monocíclics:

Monoterpens bicíclics:

tornar          següent