ACETOGENINES - POLICČTIDS - LÍPIDS

Malonil i Acetil CoA es consideren els principals precurssors de la biosíntesi de lípids, policetones i els productes derivats d'aquests.

 

 

tornar   seguent