INTERNET

L'extensió de l'ùs d'internet està provocant un camvi en els medis de cerca d'informació. 

Els conceptes relacionats amb les comunicacions i els tipus de programes per accedir a internet s'estudien en altres assignatures. Aquí es fa una breu introducció a les moltes adreces d'interés en química que es poden trobar a la xarxa:

Proveidors de productes químics: exemple de Sigma-Aldrich:

Base de dades d'estructures de proteïnes:

Empreses:

Altres links:

Virtual Library:

Cornell University:.

Imperial College:

 

TORNAR