CHEMISTRY CITATION INDEX

El CCI es una base de dades parcial del Science Ciatation Index. En la seva versió informàtica té continguts similars als del CAS o Current Contents. Aquesta és la base de dades que utilitzem en aquest curs. El seu aprenentatge permet passar després a utilitzar el CAS o el Current Contents en CD-ROM, que tenen tant sols petites modificacións en la seva gestió pero que conceptualment són semblants.

Connexió al CCI: biblioteca ---> CCI

tornar