CHEMICAL ABSTRACTS

El CHEMICAL ABSTRACTS s'inicia al 1907, i es dedica a indexar i resumir tot tipus de documents primaris en química. El format en suport paper es publica amb fascicles setmanals, que posteriorment s'enquadernen en volums anuals.

Index:

 

Guies dels índex ( Index Guide):

 

Format tipus Abstract o Resum: d'un article, revista, llibre..

 

Format tipus Abstract o Resum: d'una patent.

 

 

 

 

 

tornar