PUBLICACIONS D'ABSTRACTS  i   BASES DE DADES

Dins l'àmbit de les publicacions de tipus secundari hi han les destinades a citar, indexar i/o resumir  les publicacions primàries.

El seu objectiu es facilitar la recerca d'informació. La seva estructura permet la consulta, ràpida en funció de la publicació i el seu format,  i la sel·lecció de la informació continguda en publicacions primàries. Poden contenir diversos tipus de formats, de fet originariament unes es diferenciaven de les altres pel format, les que estan actualment en funcionament han evolucionat al format electrònic i per tant, en més o menys proporció, totes mostren un format electrònic similar.

La presentació d'algunes de les publicacions d'abstracts o resums es fa tenint en compte els antecedents hist`rics on es manipulaven en suport paper.

El format electrònic s'estudia per a una base de dades disponible a la biblioteca (Chemistry Citation Index). 

                CHEMICAL ABTRACTS

El CHEMICAL ABSTRACTS és la publicació de resums més important i el predomini del seu ús ha imposat un format i estil d'indexació de la informació primaria que ha estat generalment adoptat per les altres publicacions en el actual format electrònic. Es comenta en un tema apart.

 

CHEMISCHES ZENTRALBLATT

Chemisches Zentralblatt

 

REFERATIVNYL ZHURNAL

Referativnyl Zhurnal

 

ALTRES PUBLICACIONS DE ABSTRACTS

Analytical Abstracts (RSC) (resums detallats, ...els mètodes analitics)

Metal Abstracts (Am. Assoc for Metals) ( Index & Alloy Index)

 

CURRENT CONTENTS

Dividit en Seccions: C. Socials, Arts i Humanitats

Física,Química i C. De la Terra, Ingenyeria i C. Aplic.,

C. De la Vida, etc...

- LA VERSIÓ PAPER:

Es un índex de títols de revistes on es detallen els títols dels

articles que contenen les revistes, l’index de paraules (títols)

i l’index d’autors.

 

SCIENCE CITATION INDEX

LA VERSIÓ PAPER:

Es un índex de publicacions per títols, autors i citacions

 

 

LA VERSIÓ ELECTRÒNICA DE CC COM DE SCI

SON SIMILARS AL CAS

 

TORNAR