INFORMES TÈCNICS i PUBLICACIONS DE GOVERN

Els informes tècnics (reports) són publicacions que contenen els resultats d'investigacions sobre un tema, realizades per un departament oficial ( inicialment provenen dels informes del govern US) i que es publiquen sota un format monogràfic.

La NASA, el NTIS, el CERN, l'ESA, l'ESRO, són exemples d'institucions productores d'aquests tipus d'informes.

Les publicacions de govern són fonts oficials que impliquen legislació o normativa i per tant són importants pels químics sobretot pel que fa a aspectes relacionats amb industria i medi ambient.

La OCDE, CEC, CORDIS, etc són exemples.

 

NORMES

Dins l'àmbit de la producció industrial hi ha un conjunt de normes que marquen especificacions de disseny, tipus de procés, composició, producció i altres caracteristiques dels productes industrials. Estan dictades per organitzacions d'àmbit nacional o internacional, i el seu compliment pot ser obligatori o opcional.

Exemples: ISO, AENOR, ASTM, DIN, etc.

 

ACTES DE CONGRESOS (Proceedings).

La informació que es tracta en congressos, conferències i reunions científiques es recull en molts casos en forma de publicació.

Algunes revistes científiques dediquen un numero o suplement a publicar els resums o abstracts de totes les aportacions (comunicacions orals o posters) al congres .

Moltes societats que organitzen els congressos, conferencies, reunions, etc, publiquen en format llibre els abstracts i resums que molt freqüentment es diuen "Proceedings of the................".

 

tornar