FONTS PRIMÀRIES

Les fonts primàries tenen diversos formats. Les més abundants són les REVISTES CIENTÍFIQUES, on s'hi publiquen artícles científics que aporten nova informació basada en la experimentació pràctica o teòrica. Altres publicacions de tipus primari son: patents, tesis doctorals, publicacions oficials (govern, normes), actes de congressos, informes tècnics i altre documentació comercial, etc.

 

REVISTES

Els articles científics, en funció del tipus de revista, poden correspondre a diversos formats:

 1. Títol.
 2. Autors i adreces. 
 3. Dates de recepció i/o revisió i/o acceptació de l'article.
 4. Abstract o summari o resum.
 5. Introducció.
 6. Matèrials i Mètodes.
 7. Part Experimental
 8. Resultats.
 9. Discussió.
 10. Conclusions.
 11. Bibliografia.
 12. Agraïments.

Per altra banda, les revistes poden estar enfocades a publicar diferent tipus d'informació:

* L'INSTITUTE for SCIENTIFIC INFORMATION ISI, es dedica a catalogar i classificar les revistes científiques. 

* Altres publicacions de tipus primàri dins l'àmbit de la química són: 

PATENTS

TESIS DOCOTORALS

LLIBRES o MONOGRAFIES

INFORMES TÈCNICS, REPORTS

ACTES DE CONGRESSOS, PROCEEDINGS

RECULLS TÈCNICS-COMERCIALS

NORMES, LLEIS, PUBLICACIONS OFICIALS

 

tornar