DOCUMENTACIÓ

ESTUDI DE QUÍMICA  - FC-UdG

          

ANUNCIS           

 

 

PROFESSORS:     e-mails:       despatxos   
Dr. Eduard Bardají eduard.bardaji@udg.es   216
Dra. Anna Plà Anna.Plaq@Udg.Es 224
Abdelatif El Marouni @udg.es 214

MATERIAL DEL CURS:

QUESTIONARIS: accès a través de La Meva UdG

PROGRAMACIÓ :   accès a través de La Meva UdG

TEMARI i MATERIALS del CURS: anar-hi.

EXERCICIS, TREBALL  I - AVALUACIÓ: accès a través de La Meva UdG

TORNAR